fbpx

Katolicka Szkoła Podstawowa

przy Parafii św. Heleny w Nowym Sączu

W naszej szkole dobro dziecka jest celem nadrzędnym.
Katolicka Szkoła ma jasno określone zasady funkcjonowania,
które nie pozostawią młodych ludzi ze swoimi problemami samym sobie,
bowiem wsparciem są szkolne autorytety.

 

Nasze atuty:

 

– SZKOŁA JEST BEZPŁATNA – w zakresie zajęć obowiązkowych objętych programem szkoły podstawowej
– wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
– wysoki poziom nauczania
– nowa baza dydaktyczna dostosowana do nowej podstawy programowej,
– estetyczne sale lekcyjne,
– szkoła położona z dala od głównej ulicy, bezpieczna,
– przyjazna atmosfera, podmiotowe traktowania każdego ucznia,
– zajęcia lekcyjne tylko na jedną zmianę,
– dla chętnych uruchomiliśmy świetlicę (oferujemy ciekawe zajęcia).
– szeroka gama kół zainteresowań: zajęcia sportowe oraz artystyczne,
– ciekawe zajęcia z różnych dziedzin prowadzone metodą projektu
– logopeda
– pedagog
– psycholog

 

OFERTA KSP

 

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !!! – w zakresie zajęć obowiązkowych
objętych programem nauczania szkoły podstawowej.
Zajęcia dodatkowe są odpłatne i obowiązkowe, w zakres których wchodzi język angielski w klasach 0 – 3
oraz język niemiecki w klasach 4 – 8.

Oferujemy:

– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
– wysoki poziom nauczania – galeria laureatów
– indywidualne podejście do dzieci
– wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich
– nowoczesną bazę dydaktyczną
– obowiązkowa nauka pływania w zakresie zajęć wychowania fizycznego (2 godziny)
– dodatkowe zajęcia edukacyjne – kółka zainteresowań
– zajęcia świetlicowe
– szkołę położoną w bezpiecznym miejscu (z dala od głównej ulicy) i z parkingiem
– szkoła organizuje zajęcia logopedyczne
– szkoła organizuje zajecia terapii pedagogicznej

Uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć:

– taniec,
– kółko sportowe (piłka nożna)
– zajęcia plastyczne
– kółko muzyczne
– robotyka
– kółko przyrodnicze
– kółko matematyczne

Zajęcia dodatkowe będą organizowane przy min. grupie chętnych 12 uczniów.

Szkoła będzie zapewniać opiekę dzieciom, które mogą przebywać w świetlicy przed i po szkole, pod opieką wychowawcy realizującego program świetlicowy.

Przyjęcia realizowane są zgodnie ze statutem i regulaminem szkoły.

Nieznajomość statutu i regulaminu nie zwalnia uczniów oraz rodziców od realizacji ich postanowień.

Facebook