fbpx

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

13 października 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 1 listopada 2023 r.

2-3 listopada 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

1 stycznia 2024r.

2 stycznia 2024r.

Rada klasyfikacyjna śródroczna

29 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 maja 2024 r.

2 maja 2024r.

3 maja 2024r.

30 maja 2024r.

31 maja 2024r.

Egzaminy klas ósmych

14 – 15 – 16 maja 2024 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

17 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

Facebook