fbpx
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
Ślubowanie klas I14 października 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych31 października 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 30 grudnia 2022 r.
Rada klasyfikacyjna śródroczna24 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych2 maja 2023 r. 4 maja 2023r. 5 maja 2023r.
Egzaminy klas ósmych23 – 24 – 25 maja 2023 r.
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna19 czerwca 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych9 czerwca 2023r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.

Facebook